Miljöpolicy
Delsbo Svets & Veteran:s målsättning är att minimera riskerna för skada och sjukdom hos medarbetare, människor, växter och djur i vår omgivning.

Det är vår ambition att:

  • Minska miljöpåverkan orsakad av vår verksamhet.
  • Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser.
  • Välja material där miljöpåverkan hålls på ett minimum.
  • Följa gällande lagar och förordningar och bibehålla en öppen attityd mot allmänhet och myndigheter.
  • Genomföra utbildning i miljöfrågor för våra medarbetare, så att verksamheten kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.

 

jens@delsbosvets.se
www.delsbosvets.se