Kvalitetspolicy

Delsbo Svets & Veteran:s målsättning är att alltid leverera en felfri produkt av rätt kvalitet till rätt pris och i rätt tid.

För att säkerställa att våra uppdrag uppfyller ställda krav, är vår målsättning att det ska finnas ett dokumenterat kvalitetssystem. Dokumentationen kommer att utgöras av en föreliggande kvalitetsmanual med rutiner och instruktioner.

Vi är flexibla med en stark kundanpassning, men vi åtar oss endast uppdrag och levererar produkter, som vi säkert vet klarar de villkor och krav de skall fungera under.

jens@delsbosvets.se
www.delsbosvets.se